Работа за медицински
сестри/техничари во Германија

За кандидати кои не поседуваат познавање В1/B2 ниво на германски јазик е организирана обука во повеќе градови ширум државата. По обуката е загарантирано вработување во Германија.

Постојано отворен конкурс за вас

ИНТЕРНАЦИОНАЛНАТА КОМПАНИЈА АРТИГУМ Е СО ДОЛГОГОДИШНО ИСКУСТВО ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ. АРТИГУМ ГИ ПОВИКУВА СИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ТЕХНИЧАРИ ОД ОПШТА НАСОКА КОИ СЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА ПОСТОЈАНО ВРАБОТУВАЊЕ ВО ГЕРМАНИЈА, ДА СЕ ПРИЈАВАТ НА АКТИВНИТЕ КОНКУРСИ.

УСЛУГИ
 • Соработка со голем број на медицински установи ширум Германија
 • Бесплатни курсеви по германски јазик во вашиот град
 • Бесплатна постапка (АNERKENNUNG)за признавање на вашите дипломи
 • Платено полагање за Telc сертификат
 • Бесплатни услуги за добивање виза во Германска амбасада
 • Платена подготовка и полагање на Kenntnisprüfung и сигурна работа во Германија
 • Вработување со подготвено Уверение (URKUNDE)
 • Сите наши услуги се бесплатни и без провизија за кандидатите

Работа во јавни и приватни
болници и клиники

Работа како негуватели
и медицински сестри

Работа во
патронажна служба

Опис на работните задачи:

 • Одредување на генерални потреби на здравствена нега, како и пружање првенствено на превентивна здравствена нега, спроведување на здравствена нега како и рехабилитација
 • Администрација на лекови и третмани пропишани од страна на лекар и надгледување на состојбата на пациентот
 • Заштита и подобрување на здравствената состојба на пациентот, развивање на програма и спроведување на здравствени едукациски активности како и олеснување и овозможување на активности се со цел заштита на здравјето на ризичните групи
 • Дополнително обучување на здравствените работници
 • Составување на писмени извештаи за спроведените активности
 • Осигурување на хигиенските услови-генерална хигиена во установата

Профил на кандидатите:

 • Диплома од средно медицинско училиште или високо медицинско училиште – општа насока
 • Положен државен испит
 • Можност за запослување на кандидати со и без искуство
 • Познавање на германски јазик не е услов
 • Позитивен став и подготвеност за прилагодување на новата околина и на новите предизвици

Заработувачка:

 • Почетна плата од најмалку1900 евра бруто за временскиот период пред признавање на вашата диплома
 • Почетна плата од најмалку 2600 евра бруто по признавањето на дипломата
 • Во овој износ не е вклучено прекувремено работење, ноќни смени или работа за време на празник
 • Договорот е на неопределено, со слободни денови во траење од најмалку 21 ден
 • Обезбедено сместување кое варира од 350-600 евра
 • Од кандидатот во ниту еден момент не се наплаќа провизија за извршените услуги од страна на агенцијата!
провизија

НЕ наплаќаме провизија за услугите