Сакате да работите во Германија и не знаете како најлесно и легално да го направите тоа ?

Нашите услуги се бесплатни и без провизија.

Пријавете се и изборете се за подобра и поперспективна иднина за Вас и Вашето семејство.

Опис на работните задачи:

 • Одредување на генерални потреби на здравствена нега, како и пружање првенствено на превентивна здравствена нега, спроведување на здравствена нега како и рехабилитација
 • Администрација на лекови и третмани пропишани од страна на лекар и надгледување на состојбата на пациентот
 • Заштита и подобрување на здравствената состојба на пациентот, развивање на програма и спроведување на здравствени едукациски активности како и олеснување и овозможување на активности се со цел да се заштити здравјето на ризичните групи
 • Дополнително обучување на здравствените работници
 • Составување на писмени извештаи за спроведените активности
 • Осигурување на хигиенските услови-генерална хигиена во установата

Профил на кандидатите:

 • Диплома од средно медицинско училиште или високо медицинско училиште, општа насока
 • Положен државен испит
 • Можност за вработување на кандидати со и без искуство
 • Познавање на германски јазик не е услов
 • Кандидатите кои имаат Б2 сертификат и ќе поминат на интервјуто, можат да бидат вработени во најкраток рок
 • Позитивен став и подготвеност за прилагодување на новата околина и на новите предизвици

Заработувачкаː

 • Почетна плата од најмалку 1900 евра бруто во временскиот период пред признавање на вашата диплома
 • Почетна плата од најмалку 2500 евра бруто по признавањето на вашата дипломата
 • Во оваа плата не е пресметано прекувремено работење, ноќни смени или работа за време на празник
 • Договорот е на неопределено време, со слободни денови во траење од 21 ден
 • Обезбедено сместување кое варира од 350-600 евра
 • Од кандидатот во ниту еден момент не се наплаќа провизија за извршените услуги од страна на агенцијата!
провизија

НЕ наплаќаме провизија за услугите